Насловна » Активности » Обавештења

Обавештења

30.12.2019.

Обавештење

Државни службеници запослени у Кабинету министра су дужни да поштују Кодекс понашања државних службеника (“Службени гласник РС”, бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018 и 80/2019), са чијом садржином са можете упознати кликом на линк у наставку.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/kodeks/2008/29/1/reg

Притужбе на понашање државних службеника можете послати на е-маил адресу Кабинету министра и/или шефа Кабинета министра.

Covid19 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕПОРОД СЕЛА СРБИЈЕ Национални тим за препород села србије Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава за инвестиционе пројекте задругама у 2019. години  Укидање печата